Kdy a kde

Sledujte tuto stránku nebo náš Facebook pro aktuální informace.

Termín dalšího setkání:

Kdy: Scházíme se každý druhý čtvrtek od 19h. Termín příštího setkání najdete na Facebooku.

Kde: Riegrova 51, České Budějovice

Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte nás: